Bestyrelse og VIP

 

 

Arbejdsbierne og andre vigtige personer
Foto: Nina Christrup, Rikke Sevelsted og Henrik Bo Sørensen

Der skal nogle flittige hænder til at få alle de praktiske ting omkring koret til at fungere. Vi har f.eks. en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf korlederen er selvskreven.

Korlederen beslutter hvilke sange vi skal synge, men er gerne lydhør overfor ønsker.

Derudover har vi et PR-udvalg, som tager sig af booking, annoncering og andre lignende sager.

Klik på personernes navne, hvis du har lyst til at sende dem en e-mail.

Anders JuhlAnders Juhl
Vores helt uundværlige korleder, uden hvem Suså Gospelkor aldrig ville være blevet til noget! Han spreder energi, humør og inspiration til korprøver og koncerter, og han giver koret en stor tro på sig selv.

Anders er medlem af bestyrelsen og kasserer for koret.
Til daglig er han organist i Fuglebjerg, Haldagerlille og Tystrup kirker.

Anette HolmAnette Holm
Er et meget aktivt medlem af bestyrelsen og er en stor og handlekraftig ildsjæl i koret.

Anette er ansvarlig for PR-udvalget.

Hun har været med i koret fra starten og synger i sopran-gruppen.

Anita BispAnita Bisp
Er medlem af korets bestyrelse og er sekretær for denne.

Anita er desuden medlem af Menighedsrådet og er på denne måde et uundværligt bindeled til kirken.

Hun har været med i koret næsten fra starten og synger i sopran-gruppen.

Annegrete JørgensenAnnegrete Jørgensen
Er medlem af korets bestyrelse.

Annegrete er et stort  aktiv i  koret og er god til at sørge for at vi "holder den røde tråd" på bestyrelsesmøderne.

Hun har været med i koret næsten fra starten og synger i sopran-gruppen.

 

Bente WindingBente Winding
Har været formand for vores bestyrelse siden 2013.

Bente er fuld af energi og livsglæde og har en masse gode ideer, som vi kan bruge i koret. Bente kan godt lide der er styr på tingene, og følger godt op på de løse ender.

Hun var et af de første "nye" medlemmer, der mødte op, da Suså Gospelkor blev etableret, og synger ligeledes i sopran-gruppen.

Britta LarsenBritta Larsen
Er ansvarlig for korets sangmapper.

Britta er den, der sørger for at printe noder og tekster til de "lånemapper", koret ligger inde med, til nye eller glemsomme medlemmer. Det er også hende, der står for salget af nodemapper til dem, som ikke selv kan eller har lyst til at printe materialet ud fra nettet.

Britta synger i alt-gruppen.

Dorthe Juhl SørensenDorthe Juhl Sørensen
Medstifter af koret. Formidlede kontakten til Herlufmagle Kirke og skaffede os et hjemsted. Er desuden Anders' tvillingsøster.

Dorthe er fantastisk og uundværlig i kontakten til nye medlemmer af koret. Hun er ansvarlig for korets lukkede gruppe Igroups og kontaktperson til Næstved Aftenskole.

Hun er administrator på vores hjemmeside. Hun synger i alt-gruppen.

Karsten JørgensenKarsten Jørgensen
Er korets bassist - et meget vigtigt supplement til Anders' spil på klaveret.

Karsten har også tidligere på anden måde været kollega med Anders, idet han til daglig er graver i Karrebæk Kirke.

Så man kan vist roligt sige, at Karsten i mere end een forstand ved, hvordan han skal håndtere en spade!

Pia JohannissonPia Johannisson
Er suppleant samt frivilligt PR-medlem og er en stor støtte for Anette.

Pia er fuld af sprudlende energi og er altid god for en frisk bemærkning.

Pia synger i korets tenor-gruppe.

Sine RasmussenSine Rasmussen
Sine er suppleant. Sine er ny i koret og synger i soprangruppen.