Om Susåen

Kanotur på SusåenSusåen skærer sig gennem landskabet i det sydlige Sjælland, hvor den danner levested for masser af vadefugle, havørne, isfugle, vandstære og store mængder gæs på træk.

Fra udspringet i Tingerup Tykke løber Susåen mod nordvest i en stor bue forbi Holmegårds Mose, syd om Ringsted- og Sorøegnen til Tystrup-Bavelse Søerne. Herfra videre syd over gennem Næstved til udløbet i Karrebæk Fjord.

Dalen med søerne og Susåen er gravet ud af isen og smeltevandet under den sidste istid for ca. 15.000 år siden, og geologisk set er landskabet én stor grusgrav som isen har efterladt. Oprindelig løb smeltevandet nordpå og ud i Kattegat. Men på et tidspunkt vendte det, og derfor løber Susåen i dag gennem Tystrup Sø og Bavelse Sø.

Susåen er 86 km lang, og er dermed Sjællands længste og mest vandrige åsystem med en vandføring på imponerende 6,1 kbm pr sekund. Der er ganske vist  kun 15 km mellem udspringet ved Rønnede og udløbet ved Næstved, men åen slår mange sving undervejs. Et af dem fører den gennem Tamosen og ud i den nordlige ende af Tystrup Sø.

I middelalderen var Susåen en vigtig handelsvej. Købmænd sejlede sild, klipfisk og andre varer til munkene på Sorø Kloster. Helt op til slutningen af 1800-tallet har åen haft betydning som transportvej, men i dag er det kanosejladsen, der dominerer.

Årligt foretages ca. 12.000 kanoture på åen.